Werken met casussen

532376_184_mem-3-werk...

Leerlingen verwerken de info via de opdrachten die nauw aansluiten bij de beoogde doelen. De opdrachten zijn didactisch sterk uitgewerkt.

Via opdrachten de info verwerken