Leerstof verwerken

Leerlingen testen hun kennis via nieuwe cases. Alle doelen worden bevraagd in de Test jezelf. Op Pelckmans Portaal kunnen leerlingen met de test jezelf online nagaan of ze de leerstof beheersen. Ze kunnen een tip opvragen en krijgen meteen feedback. Leerkrachten kunnen de leeractiviteiten van hun leerlingen volgen via het leerlingvolgsysteem.

TEST JEZELF

SYNTHESE

nieuw.png
532376_184_mem-3-werk...
532376_184_mem-3-werk... (copy)
532728_283_istock-171313585.png